Regulamin sklepu

Regulamin


Regulamin marketu ekologicznego sklep.mamavege.pl obowiązujący od 01.12.2023r.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Sprzedawca
Sklep mamavege.pl / zwany poniżej również sklep.mamavege.pl działający pod adresem internetowym www.sklep.mamavege.pl jest własnością GF FOOD SP. Z O.O. SP.K siedzibą w Warszawie, ul. Ebro nr lok. 45, 01-490 Warszawa , NIP 522-315-74-22, REGON 3830088216, KRS 0000722688 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kontakt odbywa się poprzez:
• adres poczty elektronicznej sklepu: biuro@mamavege.pl;
• telefonicznie pod numerem +48 573 135 355

1.2. Regulamin
Realizacja sprzedaży przez sklep.mamavege.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne
Do korzystania z usług sklep.mamavege.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie sklep.mamavege.pl W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce prywatności i cookies.

2. Zakupy w sklep.mamavege.pl
2.1. Działalność
sklep.mamavege.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznej. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej sklep.mamavege.pl oraz telefonicznie pod numerem +48 573 135 355

2.2. Obszar działania
Usługi oferowane przez sklep.mamavege.pl dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący
Z oferty sklep.mamavege.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną. W celu korzystania z oferty sklep.mamavege.pl nie ma konieczności rejestracji konta Klienta w serwisie sklep.mamavege.pl. W przypadku założenia indywidualnego Konta przypisanego do adresu e-mail Klient może je usunąć w dowolnym momencie korzystając z opcji „Usuń konto” w ustawieniach profilu w sekcji „Moje dane” lub kontaktując się ze sklepem: (e-mail: sklep@sklep.mamavege.pl, tel: +48 573 135 355).

2.4. Informacje o produktach
2.4.1 Zamieszczone na stronach internetowych sklep.mamavege.pl informacje o produktach oferowanych do sprzedaży, takie jak: opis, skład, wartość odżywcza, informacja o alergenach, masa netto . pochodzą od producenta. Przed użyciem produktów Klient ma obowiązek zapoznania się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

2.4.2 mamavege.pl informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z cyklem produkcyjnym.

2.5. Ceny towarów
Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Sklep.mamavege.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.6. Promocje
2.6.1 Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, sklep.mamavege.pl może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.7. Zamówienie
Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty mamavege.pl przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu sklep.mamavege.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy, zgodnie z punktem 3.1.

2.8. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie mamavege.pl wysyła Klientowi potwierdzenie zamawianych produktów wraz z wykazem zamawianych produktów i przydzielonym indywidualnym numerem zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.9. Dostawa, koszty dostawy.
2.9.1 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia.
W zależności od deklarowanego miejsca lub sposobu dostawa może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost działającej na zlecenie mamavege.pl, lub też za pośrednictwem Paczkomatu InPost. W przypadku wyboru Paczkomatu InPost, adresem dostawy jest adres Paczkomat InPost wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia.

2.9.2 Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Dostawy.

2.9.3 Sklep.mamavege.pl nie pobiera opłatę z tytułu pakowania towarów objętych zamówieniem.

2.9.4 Ograniczenie ilościowe i braki towarowe
Sklep.mamavege.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

3. Płatności
3.1. Sposoby płatności
Klient mamavege.pl dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
mBank S.A.
36 1140 2004 0000 3802 7888 3344

3.1.1 za zakupy realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej;
• płatność przelewem online paynow
GF FOOD SP. Z O.O. SP.K
Adres: ul. Ebro 45, 01-490 Warszawa
mBank S.A.
36 1140 2004 0000 3802 7888 3344

3.1.2 za zakupy realizowane za pośrednictwem Paczkomatów InPost;
• płatność przelewem online paynow
GF FOOD SP. Z O.O. SP.K
Adres: ul. Ebro 45, 01-490 Warszawa
mBank S.A.
36 1140 2004 0000 3802 7888 3344

3.2. mamavege.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz GF FOOD SP. Z O.O. SP.K. wykonane na numer rachunku nie będący własnością GF FOOD SP. Z O.O. SP.K
GF FOOD SP. Z O.O. SP.K
Adres: ul. Ebro 45, 01-490 Warszawa
mBank S.A.
36 1140 2004 0000 3802 7888 3344

4. Zamówienie klienta
4.1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.mamavege.pl lub telefonicznie pod numerem +48 573 135 355, wybierając z oferty znajdującej się produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po określeniu ilości produktu i kliknięciu przycisku „Do koszyka”.

4.2. Przyjęcie zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, listę zamawianych produktów, formę płatności, adres dostawy, wartość zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

4.3. Możliwość zmiany zamówienia
W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny mamavege.pl, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu odpowiednio wcześniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48 573 135 355.

4.4. Możliwość anulowania zamówienia
W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny mamavege.pl, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia odpowiednio wcześniej, kontaktując się ze telefonicznie ze sklepem +48 573 135 355.

4.5. Prawo odstąpienia od umowy
4.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: GF FOOD SP. Z O.O. SP.K siedzibą w Warszawie, ul. Ebro nr lok. 45, 01-490 Warszawa, Warszawa; w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy użyciu formularza, którego treść znajduje się w dedykowanej sekcji strony sklepu Oświadczenie
• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
• towarów ulegających szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, owoce, mięso, wędliny w razie przerwania ciągu chłodniczego) lub mających krótki termin przydatności do użycia, w tym towarów, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone,
• towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę̨ zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

4.5.2 Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

4.6. Paragon, Faktura
Do zamówienia każdorazowo dołączany jest paragon. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość zgłoszenia prośby o wystawienie faktury VAT. Faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia GF FOOD SP. Z O.O. SP.K wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. W przypadku braku informacji o chęci otrzymania faktury VAT domyślenie do zrealizowanego zamówienia dołączony zostanie paragon

4.7. Termin realizacji dostawy
4.7.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.
4.7.2 Dostępne terminy dostaw dla danego zamówienia określone są każdorazowo w procesie akceptacji tego zamówienia.
4.7.3 Szczegółowe informacje o terminach dostawy znajdują się w dedykowanej sekcji strony sklepu Dostawy.
4.7.4 Zamówienia wysyłamy do poniedziałku do czwartku.

4.8. Dni wolne
4.8.1 Sklep.mamavege.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

4.8.2 Sklep.mamavege.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

4.9. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
4.9.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres:
1. przez firmę kurierską- najpóźniej trzeciego dnia roboczego od momentu oddania zamówienia do realizacji przez sklep.mamavege.pl.

4.9.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Sklep.mamavege.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

4.10. Odmowa realizacji zamówienia
4.10.1 Sklep.mamavege.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
• Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont.
• Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez sklep.mamavege.pl za wymagające potwierdzenia zgodnie z pkt. 4.2 powyżej.
• Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.
• Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych Towarów nie są one dostępne danego dnia.
• Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.

5. Dostawa
5.1. Nieobecność Klienta
Składając zamówienie Klient – zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu – dokonuje wyboru miejsca dostawy oraz wybiera termin dostawy. W konsekwencji, Klient winien być obecny we wskazanym przez siebie miejscu i wybranym czasie dostawy, a w razie wyboru dostawy za pośrednictwem Paczkomatu InPost Klient winien odebrać zamówione towarowy w wybranym przy zamówieniu oknie czasowym. W razie nieobecności Klienta lub nieodebrania przez Klienta zamówienia z Paczkomatu InPost zastosowanie mieć będą poniższe zasady.

5.1.1 Dostawa realizowana przez firmę kurierską:
• W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo.
• Kurier podejmie 3 dodatkowe próby dostarczenia przesyłki w kolejnych dniach roboczych, po czym zostanie ona odesłana do Sklep.mamavege.pl.
• Sklep.mamavege.pl nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące
po stronie Klienta.
• Sklep.mamavege.pl spróbuje wysłać przesyłkę ponownie po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie zamówienia. W takim wypadku Klient musi liczyć się z poniesieniem dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę z przyczyn leżących po stronie Klienta.
• Odpowiedzialności za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.

5.1.2 Dostawa do Paczkomatu InPost
• W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówienia we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Sklepu Sklep.mamavege.pl podejmuje próbę kontaktu z Klientem.

6. Reklamacje i zwroty
6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sklepem Sklep.mamavege.pl po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.

6.3. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 12 h od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem Sklep.mamavege.pl.

6.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od jej przekazania do Sklepu sklep.mamavege.pl, drogą mailową na adres biuro@mamavege.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.5. Sklep.mamavege.pl zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

6.7. Sklep.mamavege.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów chłodniczych w lodówce).

6.8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej sklep.mamavege.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług sklep.mamavege.pl ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. sklep.mamavege.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.

7.2. Dostarczenie wiadomości e-mail
Sklep.mamavege.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, sklep.mamavege.pl dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym
Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu
Sklep.mamavege.pl zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie sklep.mamavege.pl.

7.6. Spory
Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

7.7. Badanie satysfakcji Klienta
Po dostarczeniu Towarów Klientowi Sklep.mamavege.pl, w ramach realizacji umowy z Klientem, jest upoważnione przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia takiej ankiety.

8. mamavege.pl – zastrzeżenia prawne
8.1. Wszelkie prawa do Strony sklep.mamavege.pl, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych
bez uprzedniej pisemnej zgody GF FOOD SP. Z O.O. SP.K., kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie tekstu umowy
9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy Sklep.mamavege.pl w dedykowanej sekcji strony sklepu Regulamin.

9.3. Wcześniejsze zamówienia Klient, który założył konto w sklepie może zobaczyć po zalogowaniu się do dedykowanie sekcji „Moje konto” sklepu Sklep.mamavege.pl i przejściu do zakładki „Moje zamówienia”.

10. Dane osobowe
10.1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest GF FOOD SP. Z O.O. SP.K siedzibą w Warszawie, ul. Ebro nr lok. 45, 01-490 Warszawa adres biura: Warszawa, ul. Materii 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722688, posiadająca numer statystyczny REGON: 3830088216, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5223157422.

10.2. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe podane przez Klienta przy rejestracji konta przechowywane są przez cały okres posiadania tego konta w serwisie sklep.mamavege.pl dla celów realizacji i obsługi zamówień (w tym: realizowanie ankiet satysfakcji, rozpatrywanie reklamacji) zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych, do czasu wycofania zgód (Klient może je wycofać w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Dane osobowe zostaną zanonimizowane w momencie usunięcia konta w serwisie sklep.mamavege.pl,
za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zamówień oraz informacja o wyrażonych zgodach, które będą przechowywane przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania reklamacji oraz komunikacji marketingowej, chyba że zostanie wyrażony sprzeciw wobec przetwarzania ich. W razie dodatkowych pytań należy skontaktować się z Inspektorem Danych osobowych. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności.

10.3. Wgląd do danych osobowych
Klient może w każdym czasie domagać się wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub zaprzestania ich przetwarzania.

11. Zgody
11.1. Wyrażanie zgód
Wszystkie zgody są dobrowolne. Każdą ze zgód Klient może wyrazić na etapie zakładania konta w serwisie sklep.mamavege.pl, jak i później, w ustawieniach swojego profilu.
Każda z wyrażonych uprzednio zgód może być wycofana przez Klienta w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem), np. w sekcji konta profilowego „Moje konto” lub poprzez kontakt telefoniczny ze sklepem +48 573 135 355
Po usunięciu konta zgody będą przetwarzane w celach komunikacji marketingowej przez okres 3 kolejnych lat od momentu usunięcia konta, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania ich (szczegóły znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności).

11.2. Treści zgód
Klient może w dowolnym momencie dobrowolnie wyrazić lub wycofać zgody (zgodnie ze szczegółami w pkt. 11.1):

11.2.1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, przez GF FOOD SP. Z O.O. SP.K siedzibą w Warszawie, ul. Ebro nr lok. 45, 01-490 Warszawa w celu kierowania
do mnie marketingu bezpośredniego, tj. newslettera, informacji handlowych.

11.2.2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. numeru telefonu, przez GF FOOD SP. Z O.O. SP.K siedzibą w Warszawie, ul. Ebro nr lok. 45, 01-490 Warszawa w celu kierowania do mnie treści marketingowych, informacji handlowych.

11.2.3. Wyrażam zgodę na wykonywanie marketingu bezpośredniego przez O GF FOOD SP. Z O.O. SP.K siedzibą w Warszawie, ul. Ebro nr lok. 45, 01-490 Warszawa, zgodnie z art. 172 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Powyższe zgody wchodzą w życie w momencie ich wyrażenia i tak samo tracą ważność w chwili wycofania ich przez Klienta.

Pusto w koszyku